Diensten

Ons eerste gesprek onder het genot van een kop koffie (of thee) staat bol van vragen. Wat is jouw vraag, behoefte of waar loop je vast? Hoe ziet de organisatie er uit? Wat wil je bereiken? Wat moet er veranderen? En waar wil je naar toe? Wat is de innovatie? Ik stel vragen om te achterhalen wat het probleem nu echt is.

Met de antwoorden uit ons ‘koffie-gesprek’ maak ik een quick-scan. Met een analyse en een voorstel voor mijn aanpak. Meestal opgeknipt in een aantal fasen uiteraard met resultaten en een inschatting van de te besteden tijd. Iedere fase sluiten we af met een evaluatie.  

Mijn opdrachten zijn onder te verdelen in drie werkvelden.  

“I'm more interested in the future than in the past, because the future is where I intend to live”

Albert Einstein

01

Innovatiestrategie

Groeit jouw bedrijf snel? Welke stappen moet je zetten in de digitale transformatie van je organisatie? Denk je na over het sneller bedienen van je klanten (‘time to market’)? Geen idee of de ICT-systemen de juiste ondersteuning bieden voor jouw bedrijfsprocessen. Hoe weet je wat de juiste innovatieslag is die je moet maken?

Bij innovatie help ik graag om de beste stappen te zetten naar de toekomst. En dat zijn niet altijd de meest voor de hand liggende. Toen Henri Ford eind 19e eeuw aan de transporteurs vroeg, die met paard en wagens reden, wat de beste vernieuwing was, vroegen zij om snellere paarden.

Vanuit mijn achtergrond en ervaring in het bedrijfsleven help ik je een antwoord te vinden op deze vragen. Zodat je met volle kracht vooruit kunt en jouw bedrijf ontwikkelt naar de gewenste 2.0-versie. Onder het genot van een kop koffie (of thee) spar ik graag met je over jouw bedrijf.

‘In de praktijk!’

Een klant vertelde mij laatst dat hij wilde vernieuwen maar telkens liep hij vast in zijn organisatie omdat daaruit steeds meer van hetzelfde terug kwam. Dat is op zich logisch omdat de huidige situatie vaak het referentiekader van de medewerkers is en dus is dat veilig en vertrouwd. Mijn aanpak zorgt (door structuur én creativiteit) dat de vernieuwing kan plaatsvinden en goed in de organisatie in wordt ingebed.   

“Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe”

Abraham Lincoln

02

Programmamanagement

De koers voor de toekomst is helder. Hoe kom je nu naar de 2.0-versie van jouw bedrijf? Het doorvoeren van de innovatiestrategie in je hele organisatie: ook daar kan ik bij ondersteunen.

Vaak is het lastig om het implementeren van nieuwe systemen in de staande organisatie bij iemand op het bordje te leggen. Geen tijd, capaciteit of andere oorzaken. Ik ben uw tijdelijke programma manager. Aan de slag in de organisatie op de werkvloer aan de implementatie van de werkwijzen om de nieuwe bedrijfsdoelen te behalen zoals bijvoorbeeld een kortere ‘time-2-market’. Natuurlijk lever ik een bijdrage aan het ontwikkelen van de medewerkers om je organisatie klaar te stomen voor de vernieuwing. Goed voorbereid, gestructureerd en altijd aangepast aan de omgeving. Samen met jouw team zorgen dat we op tijd klaar zijn voor de toekomst.

‘In de praktijk!’

Enkele maanden geleden werd ik gebeld door een opdrachtgever. De systemen waarmee het bedrijf al jaren werkte, voldeden niet meer aan de eisen. Het doorvoeren van wijzigingen in het systeem verliep steeds moeizamer en de medewerkers klaagden over omslachtige handelingen. Bovendien kreeg het management niet de juiste cijfers boven water. De opdrachtgever zag geweldig op tegen de invoering van het nieuwe systeem met alle risico’s van dien. Samen met hem heb ik een complete aanpak neergezet en zijn de nieuwe systemen zonder verstoringen van de business ingevoerd.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”

Charles Darwin

03

Verandermanagement

Veranderen is het aller moeilijkste wat er is. Maar verandering is ook de enige constante factor. Het is veel makkelijker om alles te laten zoals we gewend zijn. Voor het voortbestaan van een onderneming is veranderen en innoveren steeds vaker een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsstrategie.

En als eindverantwoordelijke zie je die koers haarscherp. Of niet. In beide gevallen kan ik van toegevoegde waarde zijn. Als je een duidelijke verandering voor ogen hebt, dan is het de kunst om de ‘verander-kracht’ van jouw organisatie aan te zetten. Want uiteindelijk gaan jouw mensen het verschil maken.

Veranderingen slagen alleen als iedereen mee doet. Samen met jou en jouw mensen breng ik de verandering tot stand. En dat kan ik ook meten! Mocht je niet weten wat de verandering moet zijn, dan krijgen we dat samen helder. Met een kop koffie (of thee) sparren we samen eerst over jouw behoeften aan verandering. Om elkaar te leren kennen en om samen vast te stellen wat er nodig is.

‘In de praktijk!’

Een divisiemanager van een grote organisatie uit mijn netwerk benaderde mij een jaar geleden. Hij zag dat zijn organisatie steeds meer moeite had om met  veranderingen om te gaan. De klant stelde andere eisen, processen werden gewijzigd, er werden nieuwe systemen geïntroduceerd. Veel medewerkers begrepen de veranderingen niet. Dat zorgde voor mindere resultaten, een minder goede sfeer en uitval. De resultaten waren dus precies omgekeerd dan de verwachtingen die er vooraf waren. Samen met de divisiemanager heb ik de analyse gemaakt van de situatie om de oorzaken boven tafel te halen. Vervolgens heb ik als gecertificeerd Prosci® practitioner een plan gemaakt en aan de hand hiervan de organisatie de juiste stappen gezet met mooie (cijfermatig onderbouwde) resultaten.

Meer weten? Met een kop koffie (of thee) sparren we over jouw vraag!